Cena víček a termíny výkupu

31.10.2017 10:54

Informujeme, že vzhledem k dlouhodobé situaci na trhu odpadů, musíme na tuto skutečnost reagovat i my a výkupní cenu za víčka snížit o 0,5 Kč/kg na 5,-Kč/kg.

Jsme si vědomi jaké úsilí je vynakládáno při sběru víček a jak málo rentabilní tato činnost je, ale abychom byli schopni zachovat službu výkupu víček po celé ČR i SK, nemáme jinou možnost, než k tomuto kroku přistoupit.

Od 5.měsíce se navíc potýkáme s velkým příbytkem hlášených nových sbírek, které většinou byly již na hraně skladových možností. Jsme schopni je pokrýt, ale postupně. Prosím proto o shovívavost a trpělivost, snažíme se abychom vyhověli všem. Je nutné navýšit svozové kapacity i četnost svozů. V tento okamžik k vám vyráží 1 až 2 vozy 2x až 3x týdně. Harmonogram svozů je tvořen každý týden nový v návaznosti na nasmlouvané přepravě. Proto není reálné vás informovat déle předem o termínu svozu, je opravdu nutné vyčkat na informaci, kterou jsme schopni poskytnout dané sbírce maximálně 3 dny před výkupem.

Je v našem zájmu, aby všechny nahlášené sbírky byly vykoupeny a peníze za víčka řádně proplaceny!!! Jsme nyní v období restrukturalizace administrace a funkčnosti systému výkupu, proto prosím předem o omluvu ze občasné nesrovnalosti, které budou brzy odstraněny. 

 

 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

 

Jan Popiolek

—————

Zpět